John Stockton

สวัสดีผม John Stocktonโดยดำรงตำแหน่งทำหน้าที่ President and Chief Executive Officer. ของบริษัท ผมหวังว่าคุณคงเห็นความตั้งใจของทีมงานเรา โดยเป้าหมายที่ผมเคยต้องเอาไว้อยากจะให้ที่นี่เป็นสิ่งที่นำเสนออะไรดีๆ ให้ แล้วมีทีมงานมากกว่า 100 ชีวิต ที่มีข้อมูลเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่พวกเขาจะค้นคว้า พร้อมโปรเจคให้บรรลุลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ขอให้คุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ เพราะเราใส่ใจคุณเหมือนครอบครัว

Read More